Select Page
Vilka är de mest rekommenderade pumparna och varför?

Vilka är de mest rekommenderade pumparna och varför?

från SAMAOA Vårapumpar från Vatten- eller lösningsmedelsbaserade bläck Du är säkert medveten om att flytande bläck – beroende på applikationsmedia och tryckmaskiner kan vara antingen vattenbaserade eller lösningsmedelsbaserade. Baserat på vilken typ av bläck som...