Select Page
diagram över pumpprestanda SAMOA

Har du någonsin hamnat i en situation där valet av rätt pump känns som en mardröm? Allt du behöver är en pump som passar för din tillämpning, men när du börjar söka står du plötsligt inför ett överflöd av val och diagram som förvirrar dig och hindrar dig från att fatta ett slutgiltigt beslut. 

Den här artikeln syftar till att hjälpa dig förstå betydelsen av pumpdiagram när du väljer rätt pump för din tillämpning:

  • Pumpstorlek
  • Pumpprestanda
  • Pumpkapacitet
  • Suglyft
  • Vätskeviskositet

Kapacitetsdiagram och pumpstorlek: Låt oss först ta en titt på pumpstorleken. Detta steg är avgörande för att avgöra vilken storlek på pump som behövs för att uppfylla behoven i din tillämpning.

Den önskade flödeshastigheten och det nödvändiga utloppstrycket kan uppnås med olika pumpstorlekar för många tillämpningar.

Välj alltid pumpstorlek med hänsyn till ditt flödesbehov och önskat utloppstryck. Vi rekommenderar att du håller pumpens driftsförhållanden inom det färgade området på diagrammet.

Att välja rätt pumpstorlek kommer att resultera i högkvalitativ prestanda med reducerad luftförbrukning och förlängd livslängd för pumpen.

Prestanda- och kapacitetsdiagram för pumpar
När du nu förstår varför pumpstorleken är viktig, låt oss titta på ett annat viktigt diagram som du bör analysera och förstå dess betydelse: Prestandadiagrammet för pumpen. Detta användbara diagram tillhandahåller information om hur en specifik pump presterar under vissa driftsförhållanden.

Här är ett praktiskt exempel på ett verkligt diagram från SAMMOA´s UP20 2” AODD-pump:

Välj alltid pumpstorlek med hänsyn till ditt flödesbehov och önskat utloppstryck. Vi rekommenderar att du håller pumpens driftsförhållanden inom det färgade området på diagrammet.

Att välja rätt pumpstorlek kommer att resultera i högkvalitativ prestanda med reducerad luftförbrukning och förlängd livslängd för pumpen.

Prestanda- och kapacitetsdiagram för pumpar
När du nu förstår varför pumpstorleken är viktig, låt oss titta på ett annat viktigt diagram som du bör analysera och förstå dess betydelse: Prestandadiagrammet för pumpen. Detta användbara diagram tillhandahåller information om hur en specifik pump presterar under vissa driftsförhållanden.

Här är ett praktiskt exempel på ett verkligt diagram från SAMMOA´s UP20 2” AODD-pump:

luftförbrukning industripumpar<br />

Y-axeln (vertikal) visar utloppstrycket (bar/psi). X-axeln (horisontell) visar flödeshastigheten (l/min – gal/min). Prickad linje (grå) indikerar pumpens luftförbrukning (Nm³/h). Heldragen linje (grå) representerar pumpkapacitetskurvan.

För att bestämma pumpens utloppstryck:
1. Lokalisera önskad flödeshastighet längs den horisontella axeln (300 l/min).
2. Följ den vertikala linjen upp till skärningspunkten med pumpkapacitetskurvan vid fastställt luftinloppstryck (5 bar).
3. Följ denna punkt horisontellt till vänster och avläs pumpens utloppstryck (cirka 3 bar).

För att bestämma pumpens flöde:
1. Lokalisera önskat utloppstryck på den vertikala axeln (6 bar).
2. Följ horisontellt över till skärningspunkten med pumpkapacitetskurvan (heldragen linje) vid önskat luftinloppstryck (7 bar).
3. Följ denna linje vertikalt nedåt och avläs pumpens flöde (140 l/min).

Luftförbrukningen är i detta exempel 75 Nm³/h.

För att bestämma luftintagstrycket och luftförbrukningen:
1. Lokalisera önskad flödeshastighet på den horisontella axeln (400 l/min) och följ linjen vertikalt upp.
2. Lokalisera det kända utloppstrycket på den vertikala axeln (4 bar) och följ horisontellt över.
3. Skärningspunkten mellan dessa två linjer bestämmer pumpens driftpunkt. Luftinloppstrycket bör justeras till 8 bar och luftförbrukningen blir 185 Nm³/h.

Pumpkapacitet:
Pumpens effektiva kapacitet bestäms av suglyft och vätskeviskositet.

Suglyft:
Den första faktorn att beakta är suglyftet, eftersom pumpens effektiva kapacitet minskar när suglyftet ökar.

I det praktiska exemplet, SCHEMA A, illustreras hur mycket pumpens effektiva kapacitet kan reduceras.

hur mycket kan pumpens effektiva kapacitet minskas beroende på en vätskas viskositet?

Lokalisera den horisontella axeln för suglyft i SCHEMA A (4 m). Följ en vertikal linje uppåt till skärningspunkten med kurvan på diagrammet. Följ denna punkt till vänster och avläs pumpens effektiva kapacitet (80 %). FLÖDE = TEORETISKT FLÖDE × EFFEKTIV KAPACITET / 100 Flöde = 300 l/min × 0,8 = 240 l/min

Vätskeviskositet: Viskositet är också en grundläggande faktor vid val av pump, eftersom den bestämmer vätskans motstånd mot flöde. Denna faktor är avgörande eftersom pumpens effektiva kapacitet minskar när vätskeviskositeten ökar. För mer information om viskositet och densitet, besök den här artikeln.

För att undersöka hur mycket pumpens effektiva kapacitet kan reduceras beroende på vätskans viskositet, låt oss undersöka SCHEMA B.

hur mycket kan pumpens effektiva kapacitet minskas beroende på en vätskas viskositet?

Exempel: 300 l/min teoretisk leverans (vatten) och 6 000 mPas/cps vätskeviskositet

Lokalisera vätskeviskositeten i mPas/cps längst ned på diagram B (6 000 mPas).
Följ en vertikal linje uppåt till skärningspunkten med kurvan på diagrammet.
Följ denna punkt horisontellt till vänster och avläs den effektiva kapaciteten för pumpen (60 %).
FLÖDE = TEORETISKT FLÖDE × EFFEKTIV KAPACITET / 100
Flödeshastighet = 300 l/min × 0,6 = 180 l/min

I ett verkligt scenario skulle de två föregående exemplen kombineras till ett:
Om du pumpar en vätska med en viskositet på 6 000 mPas och en installationshöjd för suglyft på 4 m, med en teoretisk leverans (vatten) på 300 l/min, skulle den faktiska leveransen vara:

FLÖDE = TEORETISKT FLÖDE × EFFEKTIV KAPACITET PGA SUGLYFT / 100 × EFFEKTIV KAPACITET PGA VÄTSKEVISKOSITET / 100
Flödeshastighet = 300 l/min × 0,8 × 0,6 = 144 l/min

Behöver du fortfarande hjälp med att välja rätt pump?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du frågor och funderingar? Kontakta Svante Fogelhamre

Svante Fogelhamre
Business Area Manager

svante.fogelhamre@alentec.se  +46 8 747 67 00 

Följ oss på LinkedIn  | Abonnera på vårt Nyhetsbrev